Nhà xưởng cho thuê
HUYỆN HÓC MÔN
Ngày tạo: 14-07-2014
0909 128 026 ( Mr Tùng )
Giá: Liên hệDiện Tích: 5000m
Loại: mới xây dựngVị trí:
Chi tiết >>
QUẬN THỦ ĐỨC
Ngày tạo: 14-07-2014
0909 128 026 ( Mr Tùng )
Giá: Liên hệDiện Tích: 5000m
Loại: mới xây dựngVị trí:
Chi tiết >>
QUẬN GÒ VẤP
Ngày tạo: 14-07-2014
0909 128 026 ( Mr Tùng )
Giá: Liên hệDiện Tích: 5000m
Loại: mới xây dựngVị trí:
Chi tiết >>
product